finder
finder 29 Jan 2019
7

Up next

PUBG MOBİLE KÖY VERSİYONU BÖLÜM.2
11 Apr 2020
PUBG MOBİLE KÖY VERSİYONU BÖLÜM.2
pubg mobile hile · 1 Views

Sultan Vahdettin'in Hayatı ve Yaveri Mustafa Kemal Paşa - Bölüm 1/2

3 Views
In News

Osmanlı İmparatorluğu'nun son sultanı ve Osmanlı Devletinin son halifesi Sultan Mehmed Vahideddin Han.
Sultan Vahideddin 14 Ocak 1861 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Sultan Abdülmecid'in sekizinci oğlu olan Sultan Vahidettin kendisinden önce tahta geçen V. Murad, II. Abdülhamid ve V. Mehmed'in küçük kardeşidir.

Ağabeyi II. Abdülhamid Hân’ın uzun padişahlığı sırasında, Çengelköy'de mimar Alexandre Vallaury'ye yaptırdığı köşkünde münzevi bir hayat yaşadı. V. Mehmed tahta geçtiğinde, Sultan Abdülaziz'in oğlu Şehzâde Yusuf İzzeddin Efendi veliaht oldu. Şehzâde Yusuf 1 Şubat 1916'da bir yurt dışı seyahatine çıkacağı gün şüpheli şekilde intiharı veya iddia edilene göre ise Enver paşa tarafından öldürülmesi üzerine, Şehzâde Mehmed Vahidettin Efendi veliahtlık makamına yükseldi.

Artık veliaht olan Şehzâde Vahideddin, kendisini artık makama her an hazırlıklı olması gerektirğini çok iyi biliyordu ve devletinde eksiklerinin pek farkındaydı.

2. Wilhelm Sultan 2. Abdülhamid döneminde üç kez Osmanlı Devleti'ni ziyaret etmiştir. Her ziyaretinde Osmanlı Padişahı'nı Almanya'ya davet ediyordu. Lâkin Sultan 2. Abdülhamid bazı nedenlerle bu davetlere katılamamıştır. Abdülhamid Hanın tahttan indirilmesinden sonrada 2. Wilhem’in ısrarlı davetlerine devâm etti. Artık davetin geri çevrilemeyeceği zorunlu hale gelmişti. Ne var ki, o tarihlerde Sultan Mehmet Reşat, 73 yaşındaydı. Sık sık rahatsızlanıyor, yürümekte güçlük çekiyordu. İstanbul Hükümeti, herhangi bir nedenle bu daveti savuşturmak istemedi. Almanlarla içli-dışlı olunduğu bu günlerde daveti kesinlikle kabul etmekten başka çıkar yol yoktu. Hükümet sonunda kararını verdi. Padişah'ın yerine onu temsilen Veliaht Mehmet Vahideddin efendinin, bir heyetle Almanya'ya gideceği kararlaştırıldı. Heyet, Alman Batı Cephesi'ni ileri hatlara kadar ziyaret edeceği için, Ordu adına tanınmış bir generalin bu heyete katılması uygun görüldü. Hükümetin bu kararı, Sadrazam Talat Paşa tarafından bir nota ile İstanbul'daki Alman Büyükelçiliği'ne bildirildi ve heyetin, İstanbul'dan hareket günü 15 Aralık 1917 Cumartesi olarak saptandı.

Almanya’ya olan ziayertler esnasında Mustafa Kemal, Alman imparatoru Kayzer Wilhem’in Alman ordularından birinin komutanı olduğunu görmüş ve Sultan Vahideddin’e şöyle bir öneride bulunmuştur: “”Türkiye’’ye dönünce sizde bir ordu komutanlığı alırsınız ve ülkeyi kurtarma imkânını araştırırsınız.”“
Buna Sultan Vahideddin “”Ama ben asker değilim ki”” diye cevap verince ,“
Mustafa Kemal “Size askerî konularda ben yardımcı olurum, bakın Almanya’ da bunu yapmışlar”” diye önerisinde ısrar etmiştir.

Şehzâde Mehmed efendi Almanya dönüşünden yaklaşık 6 ay sonra 3 Temmuz 1918'de Sultan Reşat'ın ölümü üzerine 57 yaşında tahta çıktı. Tahta çıkışından kısa bir süre sonra şöyle dediği anlatılır:
"Ben bu makam için hazırlanmadım. Çocukluğumdan beri vücutça rahatsız olduğumdan layikiyle tahsil göremedim. Yaşım kemale erdi, dünyada bir emelim kalmadı. Biraderle hangimizin evvel gideceğimiz malum olmadığından bu makamı bekleyişte değildim. Fakat takdiri ilahi böyle teveccüh etti, bu ağır vazifeyi deruhde eyledim. Şaşmış bir haldeyim, bana dua ediniz."

8 Ekim 1918'de savaşın kaybedileceğinin anlaşılması üzerine Talat Paşa başkanlığındaki İttihat ve Terakki kabinesi istifa etti. Yerine Ahmet İzzet Paşa başkanlığında bir kabine kuruldu ve bu kabine savaşı bitiren Mondros Mütarekesi'ni 30 Ekim 1918'de imzalandı. Ahmet İzzet Paşa'nın "artçı" kabinesinin de sadece 25 gün süren iktidardan sonra istifası üzerine Padişah, diplomat Ahmet Tevfik Paşa'yı 13 Kasım'da sadrazamlığa getirdi.


Kaynaklar;
1- TDV, İslam Ansiklopedisi, cilt: 28, sayfa: 429
2- Lütfi Simavi, Sultan Reşad'ın ve Halefinin Sarayında Gördüklerim'de "Sultan Abdülhamid devrindeki sui şöhretine rağmen Vahidüddin Efendiden millet ve vatan için hizmetler ümid ediyorduk." der (sf. 129). İbnülemin, Yıldız Sarayında tedkik ettiği evrak arasında Vahideddin'e ait jurnal mahiyetinde belgeye rastlamadığını belirtir. (Son Sadrazamlar, IV. 2100)
3- Musa Kâzım Efendi'den nakleden İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Son Sadrazamlar, IV.2095)
4- Vahideddin-Mustafa Kemal Ekseninde Millî Mücadele, Teoman Ergül, Akılçelen Kitaplar.
5- Mustafa Armağan. "Vahdettin kaçtı mı, kaçırıldı mı?". Köşe Yazısı Erişim tarihi: 25 Aralık 2011.
6- http://www.belgelerlegercektarih.com
7- http://www.haber7.com (Sultan Vahdettin ve acı gerçekler)
8- (Public Record Office, Foreign Office Archives; no 686/123.)
9- (M. Kemal Atatürk, Nutuk, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, 9. Baskı, Milli Eğitim Basımevi, Istanbul 1969, cild 1, sayfa 14)
10- TBMM Zabıt Ceridesi

Kullanılan Müzikler;

1- Intense_Suspense
2- The_Great_Avenger

3-Payitaht Abdülhamid Dizi Müzikleri
1.Sezon;https://www.youtube.com/watch?v=KHSIpO2ToTA&list=PLS06orQToBi6S0vPkOpCbIB6XDP-ktMoY
2.Sezon;https://www.youtube.com/watch?v=Wlg1vXWYyeo&list=PLS06orQToBi7enEd5HSPdEgFWigX5LLoI

Show more
0 Comments sort Sort By

Up next

PUBG MOBİLE KÖY VERSİYONU BÖLÜM.2
11 Apr 2020
PUBG MOBİLE KÖY VERSİYONU BÖLÜM.2
pubg mobile hile · 1 Views